کارکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی(بخش چهارم)

سیمایکالبدی- فضاییووضعیتزیرساختهادرمنطقه:

 الف- وضعیتراههاوشبکهحملونقل

راههایزمینی

شاهراه های جاده ای در کل کشور و به خصوص در منطقه آزاد انزلی نقش پراهمیتی در حمل و نقل ایفا می کنند. درصد بالایی از بار و مسافر به کمک این شاهراه ها وارد محدوده مطالعاتی می شوند. به کمک این شاهرا ه ها مسافران وارد منطقه شده و سپس با استفاده از شریان درون منطقه ای شرقی- غربی جابجا و توزیع می شوند. در عین حال شریان های درون منطقه ای نقش جمع آوری و هدایت ترافیک درونی را به این شاهراه ها برای خروج از منطقه به عهده دارند. سه محور اصلی برای ورود به گیلان وجود دارد که عبارتند از: تهران- قزوین- رشت؛ اردبیل- آستارا؛ و خلخال به اسالم که در این میان عملاً محور تهران- قزوین– رشت شاهراه ورودی به منطقه است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، توسط محور تهران – قزوین – رشت به پایتخت کشور مرتبط می شود. این محور از غرب تهران آغاز شده و به سمت کرج و قزوین امتداد می یابد. طول این محور از تهران تا قزوین150 کیلومتر است. این محور در استان گیلان از شهر های منجیل، رودبار و رستم آباد گذشته و به رشت ختم میشود و طول این محور حدود 306 کیلومتر است. این شاهراه از تهران تا قزوین و سپس از قزوین تا رشت به صورت بزرگراه )آزادراه( می باشد.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به وسیله دو محور اصلی زمینی به ترکیه و اروپا و به وسیله یک محور زمینی به جمهوری آذربایجان و قفقاز متصل می شود.

با توجه به برنامه های عمرانی کشور یک سری پروژه های ملی و منطقه ای که بر محدوده شهر بندرانزلی اثر می گذارد در نظر گرفته شده است که به تبع آن اثرات مشهودی بر منطقه آزاد بندر انزلی خواهد داشت. از سوی دیگر روند توسعه فعالیت بندرانزلی در محدوده اطراف و منطقه نفوذ پذیر آن در استان گیلان اثرات متعددی خواهد داشت که در راستای اینگونه پروژه های ملی و منطقه ای در این بخش از گزارش مورد بررسی واقع گردیده است. مهمترین پروژ ههای شبکه جاده ای در منطقه بشرح ذیل می باشد :

1-آزادراهقزوینرشتانزلی: در راستای اهداف کریدور شمال – جنوب و افزایش حجم فعالیت های بندرگاه فعلی و احداث بندرگاه جدید منطقه آزاد و از طرفی با توجه به وجود قطب گردشگری و توریستی در این منطقه و افزایش میزان تقاضای سفر یکی از پروژ ه های در اولویت وزارت راه و ترابری می باشد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجری و سرمایه گذار قسمت قزوین – رشت )بصورت چهارخطه( بوده و بخش هایی از آن به بهره برداری رسیده و مابقی مسیر از رشت تا انزلی نیز مطالعه شده است.

2-کنارگذربندرانزلی: به منظور ارتباط جاد ه ای بندر انزلی و منطقه آزاد با استا ن های شمالغربی، مرز آستارا و کشو رهای آسیای میانه و رفع مشکلات ناشی از تردد شهری و عبوری و از بن بست خارج شدن شهر انزلی یکی از پروژ هها مهم و تاثیر گذار در منطقه می باشد.

3-بهسازیوچهارخطهنمودنمحورحسنرودکیاشهرچمخالهواجرایواریانتکنارگذرلیچارکیحسن رودوتقاطعهایغیرهمسطحوپلهایمربوطه: جهت تسهیل ارتباط منطقه آزاد اقتصادی انزلی و بندر گاه در دست مطالعه با نقاط مختلف کشور و اتصال مناسب با آزادراه آتی رشت – انزلی این پروژه جزو طرح های اساسی منطقه ویژه می باشد ,بویژه اینکه دسترسی فعلی بصورت راه فرعی بوده و از کاربری های شهری حسن رود عبور می نماید.

4-چهارخطهنمودنمحورانزلیآستارا: این محور نیز به منظور ارتباط بندر انزلی به مرز آستارا و کشور آذربایجان و استا نهای غربی حائز اهمیت می باشد و بصورت چهارخطه در حال مطالعه و اجرا می باشد.

 

تأسیساتوامکاناتحملونقلدریایی

استان گیلان دارای سه بندر شامل انزلی، آستارا و کیاشهر می باشد. (البته اخیرا بندر آستارا بهمراه ناحیه ای در لاهیجان بعنوان مناطق ویژه اقتصادی استان مصوب شده و در حال اجرایی شدن می باشند.) بندرهای آستارا و کیاشهر جزء بنادر صیادی هستند. بنابراین هیچگونه نقشی در ورودی کالا و مسافر ندارند. اما بندر انزلی با دارا بودن قدمتی دیرینه و منحصر به فرد یکی از بنادر فعال در بین کشورهای حاشیه دریای خزر و بزرگترین بندر حاشیه شمال کشور می باشد که علاوه بر داشتن جاذبه های گردشگری به دلیل واقع شدن در مسیر اروپا از اهمیت فوق العاد های برخوردار است.

این بندر در سال 1306 که تحت مدیریت روسیه بود، به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد و در سال 1301 نیز اولین کشتی توسط آلمانی ها از اروپا به بندر انزلی آورده شد. در سال 1895 میلادی برابر با 1274 خورشیدی کار بنای موج شکن غازیان به طول 750 متر و موج شکن انزلی به طول 520 متر شروع و درسال 1914 میلادی برابر 1293 خورشیدی پروژه احداث موج شکن ها پایان یافت.

بندر انزلی دارای 11 اسکله است که 10 اسکله آن عمومی و یک اسکله از نوع خدماتی هستند. اغلب اسکله ها 136 و 156 متر طول دارند و طول یکی از اسکله ها به 185 متر می رسد. آبخور اسکله ها 5.5 متر است و همه آنها ظرفیت پذیرش کشتی های تا 5000 تنی را دارا هستند. کاربری اغلب این اسکله ها تجاری است.

ظرفیت پذیرش کالا در بندر انزلی 11 میلیون تن است. مساحت انبارهای مسقف آن 21,465 متر مربع و مساحت باراندازهای آن به 500 هزار متر مربع می رسد.

از نظر کارشناسان بنادر و دریانوردی برخی از مهمترین ویژگی های بندر انزلی عبارتند از:

 • بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری
 • دارای رتبه سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی و بندر شهید رجایی
 • نزدیکی با بندر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
 • ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف بالای 300 میلیونی کشورهای آسیای میانه
 • قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب که این مسیر سه برابر از مسیر فعلی کوتا ه تر و ارزانتر می باشد.
 • واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد، و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات ویژه برای صاحبان کالا، تجار و سرمایه گذاران
 • نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
 • نزدیکی به فرودگاه بین المللی ) 35 کیلومتر(
 • برخورداری از معافیت مالیاتی
 • دسترسی به معادن سرب، روی و آهن و مراکز صنعتی
 • نزدیکی به استا ن های صنعتی همجوار
 • در سال های اخیر سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور ایفای نقش مؤثرتر مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور و حرکت در مسیر سند چشم انداز 20 ساله ,مقدمات لازم جهت ایجاد و راه اندازی بندر جدید کاسپین را فراهم نموده است. پیش بینی ها و برآورد کارشناسی در طراحی های مهندسی برای بندر کاسپین حکایت از ایجاد بندری عظیم و مدرن از نسل سوم بنادر دارد که درآن علاوه بر تجهیزات و تاسیسات و امکانات پیشرفته بندری و مراکز و خدمات لجستکی شامل انبارداری ، توزیع و پردازش کالا، ایجاد و گسترش صنایع دریایی اعم از کشتی سازی و شناور سازی و سایر مواردی که از توان ایجاد ارزش افزوده بالایی برخوردارند، اهمیت خاصی دارد. برخی از مهمترین ویژگیها و مشخصات فنی مجتمع بندری کاسپین چنین است:
 • مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی دارای فضای مناسب برای احداث نهایی تا 22 پست اسکله با طول پهلوگیری 4720 متر
 • ظرفیت اولیه توسعه مرحله یک سالیانه 5 میلیون تن
 • موج شکن شرقی – اصلی بطول 2760 متر ، موج شکن شرقی – داخلی بطول 500 متر
 • موج شکن غربی – اصلی 1940 متر و موج شکن غربی – داخلی 740 متر
 • طول مجموع دو موج شکن 5940 متر
 • فاصله بین موج شکنها 2625 متر
 • میزان پیشروی 1650 متر در دریا
 • دهانه ورودی 240 متر

31

حملونقلهوایی

استان گیلان دارای یک فرودگاه در شهرستان رشت می باشد. فرودگاه بین المللی رشت )میرزا کوچک خان( در سال 1347 تأسیس گردیده و در مرکز استان گیلان و در ابتدای جاده رشت – انزلی واقع شده است. ظرفیت اسمی این فرودگاه 1500پرواز در سال می باشد. مقاصد فرودگاه رشت در مسیرهای داخلی به ارومیه، تبریز، بندرعباس، کیش، مشهد و تهران است.

این فرودگاه دارای یک باند 45 متری به طول 2950 متر و به مساحت 132,750 مترمربع می باشد. مساحت فرودگاه در حدود 220 هکتار و دارای ترمینال های داخلی به مساحت 3000 مترمربع و خارجی به مساحت 4000 مترمربع می باشد. دارای Cat7 آتش نشانی، تأسیسات سوخت گیری، روشنایی باند و سیستم نمایش اطلاعات پرواز می باشد.

از جمله امکانات رفاهی آن، مرکز تلفن، پار یکنگ، امانات بار، گذرنامه، ساختمان سپاه، مرکز خرید، رستوران، بانک، نمازخانه، بیمارستان و بهداری، گمرک، ساختمان پلیس و ساختمان یگان انتظامی می باشد.

در حال حاضر با توجه به افزایش طول و عرض باند و تقویت ضریب مقاومت باند پروازی هواپیماهای پهن پیکر جدید ایرباس قادر به نشست و برخاست در این فرودگاه می باشند. همچنین با توجه به تعریض تاکسی و ی ها و گسترش پارکینگ، تردد و پارک هواپیما با وزن های مختلف امکانپذیر می باشد که این توسعه به خاطر موقعیت جغرافیایی، وجود منطقه تجاری انزلی، شرایط اقلیمی، توریستی و گردشگری و همچنین حادثه خیز بودن منطقه انجام شده است.

پروژ ههای در دست اجرا و پیش بینی شده برای گسترش تاسیسات فرودگاهی بشرح ذیل می باشد :

 • خرید زمین های جنوب غربی فرودگاه به مساحت تقریبی 20 هکتار به منظور توسعه عرضی فرودگاه جهت احداث باندپروازی موازی.
 • خرید زمین های غرب فرودگاه در امتداد باند پرواز به طول 1200 متر و عرض 500 متر جهت تطویل طول باند پرواز موجود(  60 هکتار(
 • تکمیل پروه برج مراقبت پرواز و ساختمان تکنیکال بلاک
 • ساخت ترمینال مسافربری داخلی به مساحت 5500 متر مربع در سمت شرق برج مراقبت جدید
 • توسعه و بازسازی ترمینال مسافربری موجود با عنوان کاربری ترمینال خارجی و حج پس از ساخت ترمینال مسافربری داخلی
 • محوطه سازی فرودگاه شامل محوطه برج مراقبت پرواز و ساختمان تکنیکال بلاک، منازل سازمانی، ترمینال مسافربری داخلی و ترمینال مسافربری موجود
 • بهسازی و اجرای پروژه آب و فاضلاب فرودگاه با رو شهای نوین تصفیه در محل

32

حملونقلریلی

منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در حال حاضر به شبکه راه آهن سراسری کشور اتصال ندارد اما محور قزوین – رشت –انزلی به طول 205 کیلومتر و با ظرفیت سالانه 9 میلیون تن، از جمله خطوط در دست احداث راه آهن کشور می باشد. همچنین طرح مطالعاتی مرحله اول محور رشت – آستارا پایان یافته و طرح احداث راه آهن در محور ساری – رشت به طول 380 کیلومتر نیز در دست مطالعه است.

طرح راه آهن قزوین – رشت – انزلی دارای منافع اقتصادی و اجتماعی متنوعی از دیدگاه منطقه ای و ملی و استانی می باشد. به نحوی که در اولویت بندی اقتصادی از میان 23 مسیر توسعه شبکه راه آهن دارای اولویت چهارم می باشد )پس از طرح های اصفهان- ازنا و تهران- قم- اصفهان و نظامیه- میاندشت(. لازم به ذکر است این طرح, کریدور شمال و جنوب را تکمیل خواهد نمود که برای این کریدور 30 تا 40 میلیون تن بار و سهم ایران را 8 تا 10 میلیون تن پیشبینی نموده اند. با توجه به افزایش مبادلات )صادرات- واردات( ایران و روسیه و رشد مبادلات با اروپای شمالی )از 1.9 میلیون تن در سال 1369 به 4.6 میلیون تن در سال 1388  )و بندر انزلی )از 1.6 میلیون تن در سال 1377 به 4.5 میلیون تن در سال 1385  )چشم انداز روشنی جهت این طرح انتظار می رود. این پروژه از مهمترین پروژ ه های درحال اجرای راه آهن با عنوان کریدور شمال- جنوب می باشد که عملا مسیر روسیه را از طریق ایران به هند مرتبط می کند.

 

وضعیتدسترسیبهآب،برق،گازوتلفن

منابعوامکاناتدسترسیبهمنابعآب

در پاره ای از مناطق آزاد مثل کیش، قشم و چابهار برای تأمین حداقل آب مورد نیاز به ناچار می بایست سرمایه گذاری های نسبتاً کلانی صورت می گرفت )تأسیسات آب شیرین کن(در حالی که تأمین حداقل آب مورد نیاز مصرفی در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری در خور توجهی را در پی نداشته است/ این ویژگی یکی از مزیت های منطقه آزاد انزلی در مقایسه با سایر مناطق آزاد ایران محسوب می شود/علاوه بر این محدوده منطقه آزاد انزلی از منظر موقعیت جغرافیایی در مکانی واقع شده که به راحتی می تواند از خطوط و مخازن موجود و پیش بینی شده در طرح جامع آبرسانی ناحیه مرکزی و شرق گیلان بهره مند شود/ خط لوله انتقال آب امامزاده قاسم به رشت و انزلی، از امتداد جاده - رشت انزلی عبور می نماید/با کسب مجوز می توان انشعابی از این خط لوله برای انتقال آب به منطقه آزاد دریافت نمود/ همچنین خط اصلی در حاشیه نوار ساحلی در راستای شرقی –غربی ) کیاشهر تا حسن رود( از محدوده می گذرد و امکان برداشت آب برای تأمین بخشی از نیازهای منطقه از این خط وجود دارد/ 33

منابعوامکاناتدسترسیبهبرق

نزدیک به 4.5 درصد از مجموع ظرفیت نیروگاه های کشور در استان گیلان مستقر بوده و مشغول به فعالیت هستند/ اگر سهم استان گیلان چه به لحاظ وسعت و چه به لحاظ جمعیت و حتی تعداد کارگاه های صنعتی از کل کشور مورد توجه قرار گیرد، ملاحظه می شود که سهم ظرفیت اسمی نیروگاه های گیلان به مراتب بیش از سهم این استان از جمعیت، مساحت و فعالیت های صنعتی کل کشور بوده و میزان تولید انرژی الکتریکی در برق منطقه ای گیلان بیشتر از میزان مصرف در این استان می باشد/

ظرفیت اسمی نیروگاهی در استان گیلان به نیروگاه های زیر مربوط می شود:

 • نیروگاه شهید بهشتی لوشان با مجموع ظرفیت اسمی 360 مگاوات
 • نیروگاه آبی منجیل با مجموع ظرفیت اسمی 87.5 مگاوات
 • نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با مجموع ظرفیت اسمی 1350 مگاوات
 • نیروگاه بادی شهرستان رودبار با مجموع ظرفیت اسمی 16 مگاوات

نزدیکترین نیروگاه به محدوده منطقه آزاد انزلی نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان می باشد که در فاصله حدود 40 کیلومتری از منطقه واقع شده است/این نیروگاه با ظرفیت اسمی 1350 مگاواتی خود یک نقطه قوت برای منطقه آزاد انزلی در تأمین نیازهای منطقه آزاد محسوب می شود/

خط انتقال انرژی برق در دو مسیر در مجاورت منطقه آزاد وجود دارد یکی مسیر انتقال رشت به انزلی در مجاورت جاده ارتباطی این دو شهر و دیگری مسیر انتقال برق از رشت به لشت نشا و بندر کیاشهر، که امکان بهره برداری از هر دوی این خطوط انتقال وجود دارد/

پست بی بی حوریه نزد کیترین پست به محدوده منطقه آزاد محسوب می شود ولی انتقال برق از خروجی های این پست برای رفع نیازهای منطقه آزاد نه به لحاظ فاصله و نه به لحاظ تلفات و افت ولتاژ به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد/

سازمان منطقه آزاد حسب چنین وضعیت و محدودیتی با برق منطقه ای گیلان به این توافق دست یافته تا برق گیلان برای منطقه آزاد یک پست اختصاصی برپا نماید/

در حال حاضر شرکت برق منطقه ای گیلان خدمات مهندسی و طراحی مسیر خط و احداث پست اختصاصی را تکمیل نموده و انتخاب عوامل اجرایی در دست اجرا می باشد/

منابعوامکاناتدسترسیبهگاز

استان گیلان فاقد معادن شناخته شده گاز طبیعی بوده و از این رو هیچگونه فعالیت استخراجی و یا پالایشی در این استان مشاهده نمی شود و گاز مصرفی در استان نیز از طریق خط لوله و گاز تصفیه شده پالایشگاه بید بلند تأمین می شود/

خط لوله 42 اینچی که گاز پالایش شده پالایشگاه بید بلند را برای صادرات به شوروی تا آستارا منتقل میکرد، پس از پیروزی انقلاب و قطع صدور گاز به شوروی فرصت مناسبی برای گازرسانی به استان گیلان را فراهم ساخت و با احداث ایستگاه های تقلیل فشار، شبکه توزیع گاز، استفاده از گاز طبیعی در سال 1368 در استان گیلان آغاز شد/ امکانات شبکه گازرسانی در منطقه و پیرامون و برنامه های توسعه آن را در حال حاضر به شرح ذیل می توان مورد اشاره قرار داد:

-   در حال حاضر در جاده اصلی بین حسن رود تا سر خشکی یک خط تغذیه، با فشار متوسط در سمت شمالی جاده وجود دارد/

-   در سمت شمالی و جنوبی جاده، شبکه شهری با فشار ضعیف وجود داشته و احداث کی ایستگاه تقلیل فشار در محدوده منطقه آزاد )محدوده 140 هکتاری( نیز در دستور کار شرکت گاز می باشد/

 

منابعوامکاناتدسترسیبهتلفن

ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان گیلان پایین تر از شاخص مشابه در سطح ملی است و از این منظر استان گیلان در رده دوازدهم در بین استان های کشور قرار دارد/ با این حال روند تحولات در سال 1385 در مخابرات گیلان به لحاظ میزان دایر ی ها و سهم آن از کل کشور حاکی از آن است که دامنه تلاش گسترده تر شده و استان گیلان می تواند در یک دوره کوتاه ضریب نفوذ تلفن ثابت را به سطح ملی برساند/

همچنین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری در پایان سال 1385 حاکی از آن است که تقریباً تمامی کانون های شهری کشور تحت پوشش تلفن همراه بوده و این نقاط با کمک 9754 دستگاه BTSاز سرویس تلفن همراه بهره مند می شوند/

 

وضعیتارتباطاتوگردشاطلاعات )مخابرات(

برای مناطق آزاد و از جمله منطقه آزاد انزلی که حضور و هویت یابی به عنوان یک کانون در شبکه تعاملات بازرگانی و اقتصاد جهانی، یک هدف اصلی محسوب می شود، وجود امکانات مخابراتی و ارتباطی توانمند و بهره جویی از تکنولوژی های روز ارتباطی و مخابراتی به عنوان یک زیرساخت اصلی اهمیت ویژه ای می یابد/ باید توجه داشت که برخورداری چنین امکاناتی را نمی توان صرفاً به عنوان یک مزیت تلقی کرد/بلکه برخورداری از این امکانات مؤید و نشانگر قابلیت و توانایی منطقه آزاد و به ویژه سازمان اداره منطقه آزاد به حساب می آید/

استان گیلان به لحاظ ایجاد مراکز مخابراتی و تلفنی جزء اولین استان های کشور بوده و اولین مرکز تلفن در سال 1296 )دوره قارجاریه( در بندر انزلی شروع به کار کرده است/ با پیشرفت های مخابراتی کشور در طول سال های اخیر، حلقه اصلی فیبر نوری مخابرات از استان گیلان عبور کرده و با تکیه براین امکانات، توسعه مخابرات در استان و از جمله در انزلی و منطقه آزاد، با محدودیتی مواجه نمی باشد/

35

وضعیتخدماتمالی-بانکی

از آنجا که در حال حاضر منطقه آزاد انزلی مرحله نخست از مراحل توسعه مناطق آزاد )جهش( را طی میکند، سرمایه گذاران عمدتاً خدمات مالی و بانکی خود را از طریق شعب بانکهای مستقر در دو شهر انزلی و رشت دریافت می کنند، در عین حال، در طول سال های اخیر برخی از بانکها نظیر صادرات و مسکن فعالیت خود را در درون محدوده منطقه آزاد آغاز کرده اند/ از میان موسسات بیمه، شرکت بیمه ایران معین، به عنوان شعبه مناطق آزاد بیمه ایران در داخل محدوده به ارائه خدمت به سرمایه گذاران منطقه می پردازد/همچنین چند تقاضا برای ایجاد صرافی در داخل محدوده دریافت شده که پیگیری برای اخذ مجوز برای فعالیت صرافی ها از طریق بانک مرکزی ایران در دست انجام است/

 

وضعیتخدماتبهداشتیودرمانی

خدمات درمانی شاغلان، فعالان اقتصادی و ساکنان در محدوده منطقه آزاد توسط بیمارستان های موجود در شهر رشت و بیمارستان شهر بندر انزلی، انجام می گیرد/ دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سابقه زیادی برخوردار است و شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای قدیمی کشور امکانات بهداشتی، و درمانی نسبتاً مناسبی را داراست/ علاوه بر بیمارستان های رشت و انزلی، تعداد زیادی از روستاهای منطقه و نواحی پیرامون آن )نظیر گورابجیر، سرخشکی، فتاتو، چپرپرد پا یین، چاپارخانه، فشتکه و کویشا( دارای خانه بهداشت هستند که هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی- به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت – یک یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد/

37

وضعیتامنیتوخدماتانتظامی

وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی – سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و همواره جهت و حرکت سرمایه در بازارهای داخلی و خارجی بسوی نواحی و مناطق امن در جریان است/ منطقه آزاد انزلی از نظر شاخص های امنیت اجتماعی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است/ گیلان بخاطر برخورداری از ثبات اجتماعی و امنیتی از مناطق پرقدرت هویت ملی و ایرانی محسوب می شود/ بر اساس مطالعات اجتماعی انجام شده در طرح راهبردی انزلی، همدلی و وفاق اجتماعی محلی به عنوان یکی از پایه های اصلی سرمایه اجتماعی در سطح بالایی است/

بندر انزلی از دیرباز به عنوان دروازه ایران به اروپا شهرت داشته و این شهر به نوعی محل ارتباط فرهنگ ایرانی با دیگر فرهنگ ها بوده است/ همچنین پیشینه طولانی انزلی به عنوان مقصد نخست گردشگری گیلان باعث تقویت روحیه خونگرمی و میهمان پذیری مردم منطقه شده است/ بالا بودن میزان شهرنشینی در شهرستان انزلی، بالا بودن سطح سواد عمومی و همچنین غلبه جمعیت بومی بر مهاجران و در نتیجه بالا بودن میزان نظارت اجتماعی، از دیگر عوامل تقویت کننده امنیت در سطح منطقه می باشد/ در طول سال های اخیر هیچگونه مشکل امنیتی خاصی در منطقه مشاهده نشده است/ با این وصف نظارت رسمی نیز از طریق کلانتری های شهری و پاسگاه ها و ادارات مربوطه در حال انجام است/

 

وضعیتامکاناتاقامتیوپذیرایی

استان گیلان با بهره مندی از جاذبه های متنوع طبیعی به ویژه همجواری با دریا و جنگل، یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور محسوب می شود/ بر اساس آمارنامه استان، در سال 1387 ، در استان گیلان، 86 هتل با ظرفیت 7081 تخت اقامتی فعالیت داشته اند که از این تعداد 34 هتل یک ستاره، 26 هتل دو ستاره، 11 هتل سه ستاره، 5 هتل چهار ستاره و 10 هتل فاقد درجه بوده اند/

از مجموع هتل های استان، تعداد 50 هتل ) 58 درصد(، در دو شهرستان مجاور منطقه آزاد )رشت و انزلی( واقع شده اند/ در همین سال تعداد 40 مسافرخانه )میهمانپذیر( با ظرفیت 1370تخت در گیلان فعالیت داشت که از این تعداد 13 میهمان پذیر در شهرستا نهای رشت و انزلی واقع شده بودند/ لازم به ذکر است علاوه بر واحدهای اقامتی هتل و مهمانپذیر، مجتمع های مسکونی- تفریحی متعددی در طول سواحل استان شکل گرفته است که توسط بخش خصوصی یا سازمان های دولتی جهت اسکان کارمندان مربوطه، احداث شده اند/ علاوه بر این باید به کومه های ماهیگیری نیز اشاره کرد که توسط تعاونی های ماهیگیری در فصول گردشگری اجاره داده می شوند/

در سال 1387 در استان گیلان مجموعاً 136 واحد پذیرایی بین راهی در قالب رستوران، سفره خانه سنتی و سالن غذاخوری و چلوکبابی فعالیت داشته اند/ از این تعداد، 8 واحد پذیرایی در شهرستان انزلی و 40 واحد در شهرستان رشت واقع شده بودند

/ 0 نظر / 67 بازدید