# مالیه_عمومی_و_بودجه

متن کامل پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاه

متن کامل پیش‌نویس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده/ لیست کامل معافیت‌ها متن کامل پیش نویس قانون دائمی مالیات برارزش افزوده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید